Правно-информационна система на Министерски съвет
Стенограма 48 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване
31.10.2023 г.
Версия
2.0
Протокол
48
Относно
СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МС ПРОВЕДЕНО НА 25.10.2023
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
стенограма 48.doc 31.10.2023 г. 31.10.2023 г.
протокол 48.pdf 31.10.2023 г. 31.10.2023 г.
Свързани документи
Документ
Няма свързани документи.