Правно-информационна система на Министерски съвет
Решение 127 / 23.2.2024 г.
Дата на публикуване
26.2.2024 г.
Версия
1.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
Промени
виж Пост 30 от 2024
Термини
държавна помощ помощи транспорт допълнителни средства програми
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24RH127.doc 26.2.2024 г. 26.2.2024 г.
24RH127pr.doc 26.2.2024 г. 26.2.2024 г.
Свързани документи
Документ
Постановление:  30 / 23.2.2024 г. Относно: ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2024 Г.; Вносител: министър-председателят; ДВ брой: 17; ДВ година: 2024