Правно-информационна система на Министерски съвет
Постановление 30 / 23.2.2024 г.
Дата на публикуване
28.2.2024 г.
Версия
4.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2024 Г.
Вносител
министър-председателят
Протокол
9.24
ДВ брой
17
ДВ година
2024
Промени
виж Реш 127 от 2024
Правно основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Термини
допълнителни средства разходи М-во на регионалното развитие и благоустройството транспорт помощи
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24P030.doc 26.2.2024 г. 26.2.2024 г.
Свързани документи
Документ
Решение:  127 / 23.2.2024 г. Относно: ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“; Вносител: министър-председателят