Правно-информационна система на Министерски съвет
Постановление 169 / 20.5.2024 г.
Дата на публикуване
20.5.2024 г.
Версия
1.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2024 Г.
Правно основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 94, ал. 3 от Закона за висшето образование.
Термини
допълнителни средства разходи М-во на образованието и науката М-во на земеделието и храните М-во на здравеопазването М-во на околната среда и водите стипендии ВУЗ заплати персонал докоторанти БАН Селскостопанска академия Национален център по заразни и паразитни болести Национален център по опазване на общественото здраве Национален институт по метеорология и хидрология
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24P169.doc 20.5.2024 г. 20.5.2024 г.
Свързани документи
Документ
Няма свързани документи.