Правно-информационна система на Министерски съвет
Постановление 168 / 16.5.2024 г.
Дата на публикуване
16.5.2024 г.
Версия
1.0
Относно
ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НАЙ-НИСКАТА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА (ОБН., ДВ, БР. 108 ОТ 2020 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 62 ОТ 2022 Г. И БР. 81 ОТ 2023 Г.)
Промени
изменя Пост 371 от 2020
Термини
заплати ВУЗ университети минимална работна заплата
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24P168.doc 16.5.2024 г. 16.5.2024 г.
Свързани документи
Документ
Постановление:  371 / 17.12.2020 г. Относно: ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НАЙ-НИСКАТА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА; Вносител: МОН; ДВ брой: 108; ДВ година: 2020