Правно-информационна система на Министерски съвет
Решение 744 / 20.10.2023 г.
Дата на публикуване
20.10.2023 г.
Версия
1.0
Относно
ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА ,,РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, УЧАСТЪЦИ „РУСЕ-БЯЛА“ И ОБХОД НА ГРАД БЯЛА ОТ КМ 0+500 ДО КМ 76+040“, В УЧАСТЪЦИ ОТ КМ 40+071 ДО КМ 49+497, ОТ КМ 55+780 ДО КМ 56+372, ОТ КМ 58+122 ДО КМ 59+657, ОТ КМ 69+696 ДО КМ 70+788, ОТ КМ 70+788 ДО КМ 72+379, ОТ КМ 72+379 ДО КМ 74+741 И ОТ КМ 74+741 ДО КМ 76+040, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ
Вносител
МРРБ, МФ
Протокол
47.20
Правно основание
чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
Термини
недвижими имоти отчуждаване обезщетения община Борово община Ценово община Бяла автомагистрали Русе Велико Търново Бяла Агенция Пътна инфраструктура пътна инфраструктура инфраструктура строителство
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
23RH744.doc 20.10.2023 г. 20.10.2023 г.
23RH744pr.xls 20.10.2023 г. 20.10.2023 г.
Свързани документи
Документ
Няма свързани документи.