Правно-информационна система на Министерски съвет
Постановление 182 / 23.5.2024 г.
Дата на публикуване
31.5.2024 г.
Версия
2.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.
Вносител
заместник министър-председател и министър на финансите
Протокол
23.39
ДВ брой
46
ДВ година
2024
Промени
изменя Пост 57 от 2024
Правно основание
чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 106, ал. 2, 6 и 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Термини
допълнителни средства разходи капиталови разходи общини списъци М-во на отбраната М-во на правосъдието Министерски съвет М-во на вътрешните работи М-во на финансите М-во на образованието и науката М-во на труда и социалната политика М-во на здравеопазването М-во на културата М-во на земеделието и храните М-во на регионалното развитие и благоустройството М-во на транспорта и съобщенията М-во на околната среда и водите М-во на икономиката и индустрията М-во на иновациите и растежа М-во на външните работи М-во на енергетиката М-во на отбраната Държавен фонд Земеделие Комисия за енергийно и водно регулиране Комисия за регулиране на съобщенията Комисия за финансов надзор Комисия за противодействие на корупцията Национална служба за охрана Държавна агенция Технически операции Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси институции министерства и ведомства бюджет 2024 първостепенни разпоредители
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24P182.doc 28.5.2024 г. 28.5.2024 г.
24P182pr.doc 28.5.2024 г. 28.5.2024 г.
Свързани документи
Документ
Постановление:  57 / 21.3.2024 г. Относно: ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.; Вносител: МФ; ДВ брой: 26; ДВ година: 2024
Постановление:  253 / 18.7.2024 г. Относно: ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.; Вносител: заместник министър-председател и министър на финансите; ДВ брой: 62; ДВ година: 2024