Правно-информационна система на Министерски съвет
Решение 294 / 23.4.2024 г.
Дата на публикуване
24.4.2024 г.
Версия
1.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2024 Г. ДО 30 ЮНИ 2024 Г.
Вносител
МЕ
Протокол
18.24
Правно основание
§ 3, ал. 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Термини
програми електрическа енергия енергетика компенсации разходи търговци търговски дружества Фонд Сигурност на електроенергийната система
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24RH294.doc 24.4.2024 г. 24.4.2024 г.
24RH294pr.doc 24.4.2024 г. 24.4.2024 г.
Свързани документи
Документ
Решение:  481 / 4.7.2024 г. Относно: ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 294 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2024 Г. ДО 30 ЮНИ 2024 Г.; Вносител: МЕ